Vilka regler är bra att ha koll på när du ska transportera din häst?

Vilka regler är bra att ha koll på när du ska transportera din häst?

Det är mycket att tänka på när du ska transportera häst, det är viktigt att ha ett medvetet säkerhetstänk och bra rutiner. Utöver att ha koll på din transport och din häst så finns det även en hel del regler att ta hänsyn till där du transporterar hästar.

Självklart är det viktigt att ha koll på dessa regler och vi länkar till de olika bestämmelserna längre ner i artikeln. Det är lite olika regler beroende på hur långt du transporterar hästarna, om du tar betalt för transporten eller om du transporterar hästar som är en del av din ekonomiska verksamhet utan att du anlitar en transportör. För att ha koll på alla regler behöver du läsa Jordbruksverkets föreskrifter.

När du ska transportera hästar gäller alltid dessa regler, oavsett om du är yrkesverksam eller inte:

 • Du får bara transportera dina djur när de är lämpliga att transportera.
 • Du ska alltid ha med hästens pass när du transporterar häst.
 • Du får inte transportera djur som är sjuka eller skadade. Om djuren är lindrigt sjuka eller skadade kan du transportera dem om de inte lider under transporten.
 • Om det behövs ska du kunna sköta om djuren under transporten.
 • Utrymmet där djuren transporteras ska vara utformat så att djuren både kan stå upp och ligga ner i naturlig ställning.
 • Om det behövs ska du kunna sätta in skiljeväggar som skyddar djuren i utrymmet.
 • Utrymmet där djuren transporteras ska ha god ventilation och skydda djuren mot skador under transporten.
 • När du lastar i eller ur djuren ur fordonet ska du använda lämplig utrustning, till exempel lastramper. Om det finns behov ska rampen ha räcken och tvärgående ribbor som gör att djuren inte faller av rampen eller halkar. Rampen ska luta så lite som möjligt.

Om det är brådskande får du transportera ett sjukt eller skadat djur till veterinären även om du inte uppfyller kraven men det får inte finnas någon risk för att djuret lider under transporten. Om du är tveksam till om det är lämpligt att transportera djuret ska du alltid kontakta en veterinär för rådfrågning.

Om det är brådskande får du transportera ett sjukt eller skadat djur till veterinären även om du inte uppfyller kraven men det får inte finnas någon risk för att djuret lider under transporten.

Om du transporterar dina djur längre än 50 kilometer har du fler bestämmelser att följa:

 • Du ska kunna se till djuren minst varannan timme under transporten.
 • Golvet ska vara halkfritt, slätt och täckt med lämpligt strö- eller bäddmaterial.
 • Det ska finnas bra möjligheter att rädda djuren ur fordonet vid brand eller annan olycka.
 • Om du transporterar hästar som är yngre än 24 månader och transporten tar mer än 8 timmar ska utrymmet där de transporteras vara utformat så att de kan ligga ner.
 • Om det behövs ska du kunna sätta in skiljeväggar som skyddar djuren.
 • Om vuxna hästar är bundna i transporten ska de bindas så att de inte kan ligga ned eller bindas med ett löpande grimskaft så att de inte kan fastna och skada sig.
 • Okastrerade vuxna hingstar ska transporteras åtskilda från ston.

På Jordbruksverkets hemsida hittar du också regler och rekommendationer för:

 • Rengöring av transportfordon
 • Vad som gäller om du transporterar din häst längre än 8 timmar
 • Transport av dräktiga ston och föl
 • Djur som ska till slakt
 • Transporter utomlands
 • Och minsta utrymme i transporten beroende på hästens storlek.

Regler för fordonen som du transporterar hästen med

Dessutom finns det trafikregler som också är viktigt att ha koll på. Utöver att du som förare måste veta att de fordon du ska transportera hästen med är kontrollbesiktigade och är i bra skick. Du behöver också veta att du har rätt körkort för att få framföra ekipaget.

För alla fordon finns tjänstevikt, totalvikt, bruttovikt och maximilast. Det kan vara svårt att veta vad de olika definitionerna av vikt betyder men det är du som framför fordon eller fordonsekipage som ansvarar för fordonet framförs på ett lagligt sätt.

Till din hjälp finns en webbsida som heter Släpvagnskalkylatorn. Släpvagnskalkylatorn har utvecklats för att hjälpa dig att ta reda på om du får dra en specifik släpvagn eller husvagn med din bil. Men kom ihåg – det är alltid du som ansvarar för att du framför dina fordon på ett lagligt sätt även när släpvagnskalkylatorn ger klartecken för fordonen.

Viktigt länkar

Det ska finnas skyltar på motordrivna fordon och släpvagnar som djur transporteras i. Mer information om detta finns på Jordbruksverkets hemsida HÄR.

Här hittar du de tre typerna av bestämmelser som du behöver ta hänsyn till när du transporterar hästar:

Läs gärna vår artikel om säkra rutiner vid lastning. Där får du tips och råd för hur du skapar en säker miljö för dig och din häst när ni ska ut och åka!
Gå till artikel

Försäkra din hästtrailer

Dunstans hästtrailerförsäkring är marknadens enda specialförsäkring för hästtransporter och 100 % utformad för att passa dig som hästägare. Om olyckan är framme när ni är på resa täcker försäkringen både uppstallning för hästen och boende för dig.

  Nyfiken på Dunstan Icelandic?

   Vi hjälper dig att försäkra din hästtrailer!

    Bli uppringd

    Få ett prisförslag

    Fyll i dina uppgifter nedan för att bli kontaktad av våra försäkringsspecialister.

      Vi hjälper dig att välja rätt försäkring