Grundläggande information och kontaktuppgifter

Dunstan AB är registrerat som försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen och förmedlar försäkringar på den svenska marknaden för HDI Global Specialty SE:s räkning. Dunstan AB har sin ansvarsförsäkring hos W. R. Berkley Insurance AG, svensk filial. Krav med anledning av försäkringsförmedlingen kan riktas direkt mot Berkley Insurance AG, se kontaktuppgifter nedan. Förutsättningen för att framställa sådant krav är att ersättning inte redan har utbetalats av Dunstan AB samt att kravet framställs inom skälig tid, dock senast inom 10 år. Försäkringsbelopp är cirka 1,25 miljoner euro per skada och cirka 5 miljoner euro totalt för alla skador under ett år. Försäkringsgivare är HDI Global Specialty SE.Dunstan AB får procentuell ersättning från HDI Global Specialty för de förmedlade försäkringarna och den baseras på den totala premievolymen minus eventuella avdrag för avslutade försäkringar. Över tid kan Dunstan AB även få ersättning för försäkringsaffärens tekniska resultat baserat på skaderesultat med avdrag för vissa administrativa kostnader. HDI Global Specialty SE har ett kvalificerat innehav i Dunstan AB.

Dunstan AB lämnar inte rådgivning som grundar sig på en opartisk och personlig analys som avses i lag (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Registrering och tillsyn

För att få bedriva försäkringsdistribution ska en försäkringsförmedlare vara registrerad hos Bolagsverket. Dunstan AB är en försäkringsförmedlare och är registrerad hos Bolagsverket för distribution av de flesta sakförsäkringar. Dunstan AB verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen. Dunstan AB:s marknadsföring står under tillsyn av Konsumentverket. Detta kan kontrolleras hos respektive myndighet, se kontaktuppgifter nedan.

Tillämpade lagar

På våra försäkringsavtal tillämpas svensk lag i fråga om marknadsföring (Marknadsföringslagen (2008:486), försäkringsavtalet (Försäkringsavtalslagen (2005:104), försäkringsdistribution (lag (2018:1219) om försäkringsdistribution) och distansköp (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal) samt rättsförhållanden i övrigt, såvida inget annat framkommer av villkoren eller särskild överenskommelse.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Dunstan AB, och i förekommande fall HDI Global Specialty SE, använder personuppgifter i vår administration, skadereglering, marknads- och kundanalys, produktutveckling, marknadsföring och för statistiska ändamål. Vi behandlar uppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer om Dunstans hantering av personuppgifter.

Din ångerrätt

Om du som konsument har ingått avtal på distans (t.ex. via telefon eller internet) har du rätt att ångra dig inom fjorton dagar från att du ingått avtalet, du ska då meddela Dunstan om detta. Dunstan har rätt till den del av försäkringspremien som motsvarar tiden då avtalet varit i kraft.


Dunstan AB
Org.nr: 559313-7523

Klostergatan 4
553 17 Jönköping
010-1798400

Info@dunstan.se
www.dunstan.se

 

HDI Global Specialty SE, Sverige filial
Org.nr: HRB 211924 (Reg. i Tyskland)

Box 22085
104 22 Stockholm

 

R. Berkley Insurance Nordic
Org no. 516410-2070

Birger Jarlsgatan 22, 4tr,
ATT: Skador,
114 34 STOCKHOLM

skador@wrberkley.com
www.berkleyforsakring.se

 

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

0771-670 670
bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

 

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

08-787 80 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

 

Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad

0771-42 33 00
konsumentverket@konsumentverket.se
www.konsumentverket.se

 

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

08-657 61 00
imy@imy.se
www.imy.se

Få ett prisförslag

Fyll i dina uppgifter nedan för att bli kontaktad av våra försäkringsspecialister.

    

     

    Få ett prisförslag

    Fyll i dina uppgifter nedan för att bli uppringd av våra försäkringsspecialister.

     Få ett prisförslag

     Fyll i dina uppgifter nedan för att bli uppringd av våra försäkringsspecialister.

      Få ett prisförslag

      Fyll i dina uppgifter nedan för att bli uppringd av våra försäkringsspecialister.

       Dunstan – försäkringar som bygger på kunskap

       Lyssna på och chatta med några av Sveriges främsta sportveterinärer den 11 januari kl. 19.00

       Vi på Dunstan vet att kunskap är nyckeln till ett friskt och säkert hästgårdsliv. Därför bjuder vi in till en exklusiv föreläsning med Sveriges främsta sportveterinärer för att prata om hur du med hållbar träning får friskare hästar. Efter föreläsningen får du möjlighet att ställa frågor till sportveterinärerna Florian Lackner och Enar Tollig med Stefan Fur som moderator. Lär dig mer om
       • Optimal vinterträning
       • Veterinärens perspektiv
       • Ställ frågor live i chatten