Grundläggande information och kontaktuppgifter

Dunstan AB är registrerat som försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen och förmedlar försäkringar på den svenska marknaden för HDI Global Specialty SE:s räkning. Dunstan AB har sin ansvarsförsäkring hos W. R. Berkley Insurance AG, svensk filial. Krav med anledning av försäkringsförmedlingen kan riktas direkt mot Berkley Insurance AG, se kontaktuppgifter nedan. Förutsättningen för att framställa sådant krav är att ersättning inte redan har utbetalats av Dunstan AB samt att kravet framställs inom skälig tid, dock senast inom 10 år. Försäkringsbelopp är cirka 1,25 miljoner euro per skada och cirka 5 miljoner euro totalt för alla skador under ett år. Försäkringsgivare är HDI Global Specialty SE.Dunstan AB får procentuell ersättning från HDI Global Specialty för de förmedlade försäkringarna och den baseras på den totala premievolymen minus eventuella avdrag för avslutade försäkringar. Över tid kan Dunstan AB även få ersättning för försäkringsaffärens tekniska resultat baserat på skaderesultat med avdrag för vissa administrativa kostnader. HDI Global Specialty SE har ett kvalificerat innehav i Dunstan AB.

Dunstan AB lämnar inte rådgivning som grundar sig på en opartisk och personlig analys som avses i lag (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Registrering och tillsyn

För att få bedriva försäkringsdistribution ska en försäkringsförmedlare vara registrerad hos Bolagsverket. Dunstan AB är en försäkringsförmedlare och är registrerad hos Bolagsverket för distribution av de flesta sakförsäkringar. Dunstan AB verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen. Dunstan AB:s marknadsföring står under tillsyn av Konsumentverket. Detta kan kontrolleras hos respektive myndighet, se kontaktuppgifter nedan.

Tillämpade lagar

På våra försäkringsavtal tillämpas svensk lag i fråga om marknadsföring (Marknadsföringslagen (2008:486), försäkringsavtalet (Försäkringsavtalslagen (2005:104), försäkringsdistribution (lag (2018:1219) om försäkringsdistribution) och distansköp (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal) samt rättsförhållanden i övrigt, såvida inget annat framkommer av villkoren eller särskild överenskommelse.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Dunstan AB, och i förekommande fall HDI Global Specialty SE, använder personuppgifter i vår administration, skadereglering, marknads- och kundanalys, produktutveckling, marknadsföring och för statistiska ändamål. Vi behandlar uppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer om Dunstans hantering av personuppgifter.

Din ångerrätt

Om du som konsument har ingått avtal på distans (t.ex. via telefon eller internet) har du rätt att ångra dig inom fjorton dagar från att du ingått avtalet, du ska då meddela Dunstan om detta. Dunstan har rätt till den del av försäkringspremien som motsvarar tiden då avtalet varit i kraft.


Dunstan AB
Org.nr: 559313-7523

Östra Storgatan 67
553 21 Jönköping
010-1798400

Info@dunstan.se
www.dunstan.se

 

HDI Global Specialty SE, Sverige filial
Org.nr: HRB 211924 (Reg. i Tyskland)

Box 22085
104 22 Stockholm

 

R. Berkley Insurance Nordic
Org no. 516410-2070

Birger Jarlsgatan 22, 4tr,
ATT: Skador,
114 34 STOCKHOLM

skador@wrberkley.com
www.berkleyforsakring.se

 

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

0771-670 670
bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

 

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

08-787 80 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

 

Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad

0771-42 33 00
konsumentverket@konsumentverket.se
www.konsumentverket.se

 

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

08-657 61 00
imy@imy.se
www.imy.se

  Få en kostnadsfri konsultation

  Många har en försäkring som inte täcker allt den borde. Därför bjuder vi på en genomgång av din gård.

  Vilka dagar kan du tänka dig att bli kontaktad?*

  Vilka tider blir bäst?*

  Vår gårdsexpert vill veta vem du är

  Skriv in dina uppgifter så sköter vi resten!

   Nyfiken på Dunstan Icelandic?

    Vi hjälper dig att försäkra din hästtrailer!

     Bli uppringd

     Få ett prisförslag

     Fyll i dina uppgifter nedan för att bli kontaktad av våra försäkringsspecialister.

       Vi hjälper dig att välja rätt försäkring