Vanliga frågor om våra försäkringar

Hästförsäkringar

Vad ersätter en hästförsäkring?

Försäkringen kan ersätta dig för kostnader du har i samband med att din häst blir sjuk eller skadad och måste uppsöka veterinär. Utöver detta kan du även teckna en liv- och användbarhetsförsäkring som ersätter om din häst går bort eller förlorar sin användbarhet.

Vilken typ av försäkring bör jag ha för min häst?

När du väljer försäkring bör du fundera på vilket skydd just du behöver. Det finns flera olika försäkringsalternativ som passar för dig och din häst. En mer omfattande försäkring har en högre premie medan du vid en mindre omfattande försäkring betalar en större kostnad själv vid en ersättningsbar skada eller sjukdom.

Välj veterinärvård efter användningsområde

 • Har du en ridhäst, trav- och galopphäst eller en annan häst som behöver ett bra skydd rekommenderar vi att du väljer Special Veterinärvård.
 • Har du en ponny eller sällskapshäst som behöver regelbundna hälsokontroller rekommenderar vi Premium Veterinärvård.
 • Söker du en mer grundläggande veterinärvård bör du välja Grund Veterinärvård.
 • För föl och avelssto har vi tagit fram en skräddarsydd försäkring som heter Breeding Veterinärvård.

Utöver en bra Veterinärvårdsförsäkring rekommenderar vi även att du tecknar en liv- och användbarhetsförsäkring som ger dig skydd för när saker och ting inte blir som du tänkt dig. Skulle din häst avlida i förtid eller bli så skadad att den inte kan användas till det som den var avsedd för så har du rätt till ersättning. Du kan själv anpassa hur omfattande skydd du vill teckna.

Vad påverkar priset på min försäkring?

Din hästs premie baseras på många faktorer såsom ras, ålder, skadefrihet samt försäkringens omfattning. Du kan även påverka din försäkringspremie genom att gå våra utbildningar, vara skadefri och arbeta förebyggande med din häst.

När börjar min hästförsäkring att gälla?

När du köper din hästförsäkring börjar den gälla för olycksfall från och med det datum du tecknar försäkringen. För sjukdomar har försäkringen en karens på 20 dagar och för föl 5 dagar.

För att göra det enklare för dig att byta till en försäkring hos Dunstan erbjuder vi trygghetsgaranti vid flytt. Det betyder att din försäkring inte drabbas av undantag för tidigare kända eller behandlade sjukdomar/skador om din häst nu är helt återställd och frisk. Dessutom innehåller våra försäkringar skydd mot dolda fel.

Läs mer i våra fullständiga villkor.

När kan jag försäkra min häst?

Du kan nyteckna en hästförsäkring upp till att hästen är 15 år gammal. Köper du en häst och vill överta eller flytta din försäkring gör du det enklast själv på vår hemsida eller kontakta kundservice 010-1798400, så hjälper vi dig.

Dunstans Foster- och fölförsäkring kan du teckna från fostrets 40:e dygn.

Hur lång tid tar det att få försäkringspengarna?

Tiden det tar att få försäkringspengarna kan variera beroende på vilken typ av försäkring du har och vilken skada det gäller. Vanligtvis tar det upp till 5 dagar att behandla din skadeanmälan och därefter 3 dagar tills du får pengarna utbetalda.

I vissa fall kan utbetalningen dröja längre, exempelvis om det krävs en utredning eller om det finns oenighet om vilka kostnader som täcks av försäkringen.

Om du är osäker på vad som gäller för din häst och försäkring, får du gärna kontakta oss så hjälper vi dig att gå igenom villkoren: info@dunstan.se eller 010-179 84 00

Vad ska jag ha för livvärde?

Livvärdet ska spegla hästens marknadsvärde och är ofta detsamma som inköpspriset. Det går också att försäkra hästen för ett högre belopp om du t.ex. har tävlingsresultat eller andra meriter som styrker detta. Livvärdet är den summa du maximalt kan få i ersättning om din häst skulle bli så sjuk eller skadad att den dör eller måste avlivas. Du kan även få ersättning från livförsäkringen om din häst blir stulen eller kommer bort.

Hur lång är min självriskperiod?

Vid första veterinärvårdsskadan utgår ersättning med halva beloppet upp till 5.000 kr. Du kan därefter välja 25% och 50% i rörlig självrisk. Du kan välja någon av våra tre ersättningsnivåer 50.000 kr, 100.000 kr eller 150.000 kr.

Hur lång tid tillbaka i tiden kan jag begära ersättning?

Du har upp till tio år på dig att skicka in en skadeanmälan efter att skadan har skett.

Varför ska jag fylla i en hälsodeklaration?

För att vi ska kunna ge dig den bästa försäkringen för din häst är det viktigt att du uppger all skade- och sjukdomsinformation. Vi gör en bedömning och kan i vissa fall råda dig att behålla din nuvarande försäkring om du har en sådan.

Varför ska jag gå Dunstans utbildningar?

Vi vet att kunskap förebygger skador och ger hästägaren ett tryggare hästliv. Kanske har man lång erfarenhet av häst- och hästgårdsliv men att friska upp minnet och få tips och råd är aldrig fel. Dessutom får du bonuspoäng efter att ha genomfört våra utbildningar som du sedan kan använda i vår webshop eller för att sänka din premie och självriskkostnad.

Hur säger jag upp min försäkring på grund av försäljning?

Kontrollera först om köparen vill ta över försäkringen. Genom att ta över försäkringen säkerställer ni att det inte blir ett glapp i försäkringsbilden. Om köparen inte vill ta över din försäkring behöver du kontakta oss för att säga upp den.

Du kan även säga upp försäkringen om behovet av försäkring upphör, exempelvis om hästen lånas ut eller måste avlivas.

Hur gör jag en skadeanmälan när min häst fått veterinärvård?

Fyll i formuläret för skada/sjukdom här och bifoga kostnadsspecifikationerna från veterinären.

Var noga med att kontrollera att hästens namn syns på kvitton och underlag. Kostnader, diagnos och besöksdatum ska tydligt framgå på kostnadsspecifikationen. Om du fotograferar kostnadsspecifikationen är det viktigt att texten går att läsa.
Besked om ersättning skickas till dig när skadan är reglerad.

Skicka via post
Det går att posta dina kostnadsspecifikationer till:
Dunstan AB
Att: Skadeanmälan Häst
Östra Storgatan 67
553 21 Jönköping


Du måste uppge djurets försäkringsnummer och ange vilket konto du önskar ersättning till, kontonummer och clearingnummer.

Var hittar jag mitt försäkringsnummer?

Din hästs försäkringsnummer hittar du på ditt försäkringsbrev eller på Mina sidor.

Vad gör jag om min häst har avlidit?

Det är alltid sorgligt när hästar lämnar oss.

Anmäl alltid till oss att din häst inte längre finns så att vi kan avsluta din försäkring och betala tillbaka pengarna för återstående försäkringsperiod som du betalat för.

 • För häst utan livförsäkring
  Om din häst inte har någon livförsäkring skickar du in en skadeanmälan där det framgår när hästen avlivades eller avled. Kontrollera i dina försäkringsvillkor om avlivning/destruktion omfattas. Vid frågor kontaktar du oss på 010-1798400 eller via vår chatt.
 • För häst med livförsäkring
  Om din häst har en livförsäkring behöver du och din veterinär fylla i en livskadeanmälan. Om du inte varit i kontakt med en veterinär behöver två opartiska personer skriva under anmälan. Bifoga kort på den avlidna hästen.

Här fyller du i och skickar in en livskadeanmälan.

Du kan även skicka den med post till:
Dunstan AB
Att: Skadeanmälan Häst
Östra Storgatan 67
553 21 Jönköping

Kontakta alltid oss innan bortforsling eller nedgrävning.

Hur direktreglerar jag en skada/sjukdom på min häst?

Vid direktreglering ansöker veterinärkliniken om ersättning i ditt ställe. Om ansökan godkänns av oss betalar du endast självrisken till kliniken. Vi betalar resterande del av kostnaden direkt till veterinären.

Nekad direktreglering?
Direktregleringen kan nekas om hästen exempelvis är nyförsäkrad eller om vi behöver ytterligare uppgifter för att kunna reglera skadan/sjukdomen. Du betalar då för besöket och därefter skickar du in veterinärvårdsunderlaget (debiteringsunderlag och ev. journal) med bifogad skadeanmälan till oss.

Vilka villkor gäller för min häst?

Försäkringsomfattningen som gäller för din häst står i ditt försäkringsbrev. På Mina Sidor kan du läsa mer om din hästs försäkring.

Vad är karens?

Karens är en period på normalt 20 dagar från och med det att man tecknat försäkringen. Under denna tid ersätter inte försäkringen för eventuella sjukdomar som hästen drabbas av.

Olycksfall har ingen karenstid utan ersätts direkt från försäkringens startdatum.

Varför har jag fått en reservation?

Om din häst har fått en reservation innebär det att den fått ett undantag för en viss skada eller sjukdom i försäkringen. Du får då ingen ersättning för just den skadan eller sjukdomen.

Reservationen kan till exempel bero på att ditt djur haft en sjukdom eller skada innan försäkringen tecknades och därför inte ingår i försäkringsskyddet.

Ibland kan hästen få en reservation som kan omprövas efter ett visst datum. Om du efter det datumet veterinärbesiktigat hästen och intyget är utan anmärkning kan reservationen tas bort. Kontakta oss om du vill ompröva en reservation på 010-1798400 eller via vår chatt.

Tänk på att även om det inte finns en skriftlig reservation ersätter ingen försäkring sjukdomar och skador som funnits eller börjat utvecklas innan försäkringen tecknades. Därför är det viktigt att alltid uppge tidigare skador när du försäkrar din häst.

Gårdsförsäkringar

Måste jag ha en hästgårdsförsäkring?

Det finns ingen lag på att ha hästgårdsförsäkring, men det är starkt rekommenderat att du har en för att få ersättning vid skada, brand eller stöld. Banken kan kräva att din gård är försäkrad om du har lån. 

Om du dessutom själv på grund av vårdslöshet orsakar till exempel en brand kan du bli helt utan ersättning utan en hästgårdsförsäkring. En hästgårdsförsäkring skyddar dessutom så mycket mer än bara din gård. Bland annat försäkrar du gårdslösöret vid stöld och brand. 

Vad är åldersavdrag och vad innebär det?

Allt slits med tiden och har inte samma värde efter det använts. Om du drabbas av en skada eller förlust ska du bli kompenserad utifrån det värde egendomen hade precis innan skadan, därför kan det göras avdrag för ålder/slitage. Vi beräknar detta utifrån fastslagna tabeller.  

Vad ersätter en hästgårdsförsäkring?

Hästgårdsförsäkringen kan ersätta dig för den skada som du drabbats av till följd av exempelvis en brand, stöld eller utströmmande vatten. Kontakta oss så på 010-1798400 eller via vår chatt så kan vi berätta mer om vad vår hästgårdsförsäkring omfattar.

Vad påverkar priset på min försäkring?

Det kan bero på många faktorer såsom byggnadstyp, area, skadefrihet, var du bor, m.m. Du kan även påverka din försäkringspremie genom att gå våra utbildningar, vara skadefri och arbeta med skadeförebyggande åtgärder som påverkar din premie på din hästhästgård.

Varför ska jag gå Dunstans utbildningar?

Vi vet att kunskap förebygger skador och ger gårdsägaren ett tryggare och säkrare liv på gården. Kanske har man lång erfarenhet av häst och hästgårdsliv men att friska upp minnet och få tips och råd är aldrig fel. Dessutom får du bonuspoäng som du sedan kan använda i vår webshop eller för att sänka din premie och självriskskostnad. 

Vilka låskrav gäller för min fastighet?

Beroende på vad du har försäkrat in i din hästgårdsförsäkring finns det låskrav definierade i försäkringsvillkoret under säkerhetsföreskrifter.

Måste jag ha en brandsläckare?

Självklart ska du för er säkerhet alltid ha brandsläckare och annan brandsläckarutrustning i alla byggnader på din hästgård. Specifika krav finns definierade i försäkringsvillkoret under säkerhetsföreskrifter.

Hur kan jag visa att jag ägt en egendom om jag inte har kvitton kvar?

Ta alltid foto på dina saker i hemmet eller i verkstad/garage, så är det enklare att reglera en skada. Har du inte det får du skriva ner vad du förlorat och ange ålder, så regleras skada efter åldersavdrag. Du är alltid skyldig att uppge rätta uppgifter för att inte riskera att få 0kr i ersättning.

Hur gör jag när jag vill säga upp min hästgårdsförsäkring på grund av flytt/försäljning?

Du säger upp din försäkring och resterande belopp för försäkringsperioden betalas ut till dig. Det är lämpligt att informera köparen om nödvändigheten att teckna en försäkring.

Hur gör jag en skadeanmälan för min fastighet?

Skadeanmälan görs enklast digitalt på hemsidan under Anmäl skada. Skulle du behöva hjälp kontaktar du Dunstans skadeavdelning.

Hur långt tillbaka i tiden kan jag begära ersättning?

Du har upp till tio år på dig att skicka in en skadeanmälan efter att skadan har skett.

Vilka villkor gäller för min Hästgårdsförsäkring?

Försäkringsomfattningen som gäller för din hästgård framgår av ditt försäkringsbrev. På Mina Sidor kan du läsa det fullständiga försäkringsvillkoret.

Övrigt

Vad är en premie?

Premien är den kostnad du betalar för att få ett försäkringsskydd.

Vad är en försäkringsperiod?

Försäkringsperioden är tiden som försäkringen gäller enligt ditt försäkringsbrev. Normalt gäller din försäkring i tolv månader från din försäkrings begynnelsedag. Specifik information kring din försäkringsperiod finns definierade i försäkringsvillkoret.

Kan jag få mitt försäkringsbrev digitalt?

Vi samarbetar med Kivra där du enkelt och kostnadsfritt får ditt försäkringsbrev digitalt. Du kan också gå in på Mina Sidor och ladda ner all information kring din försäkring.

Har du frågor kontaktar du Dunstan på 010-1798400 så hjälper vi dig.

Hur gör jag för att betala via autogiro?

Det snabbaste och smidigaste sättet att anmäla autogiro är att göra det via din internetbank. På din banks hemsida finns mer information om hur du går tillväga.

Kan jag dela upp min betalning?

Väljer du att dela upp betalningen tillkommer en avbetalningsavgift på helårsbeloppet med 2% för halvår, 2,5% för kvartal och 3% för månad. 

Delbetalning månadsvis kan enbart ske via autogiro. För att du ska kunna betala försäkringen månadsvis måste den överstiga en kostnad på 1 200 kr per år.

Har du frågor kring betalningen av din försäkring kontaktar du oss på 010-1798400 eller via vår chatt.

Kan jag betala med Swish?

Absolut! På Dunstan kan du både betala och få ersättning direkt via Swish. Detta gör att det går snabbt och enkelt att få sin försäkring giltig och gällande samt att få ut din skadeersättning. Kontrollera gärna på Mina Sidor att dina personuppgifter och kontaktuppgifter är korrekta. När du betalar med Swish måste du ange fakturanummer. Vårt Swish-nummer är 123 661 4333.

Vad är självrisk?

Självrisken är det belopp du själv betalar vid en skada.

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet är ett av staten fastställt belopp som används bland annat för beräkning av olika förmåner eller avgifter.

Vad är en säkerhetsföreskrift?

Säkerhetsföreskrifter är de regler du ska följa för att få full ersättning vid skada.

  Få en kostnadsfri konsultation

  Många har en försäkring som inte täcker allt den borde. Därför bjuder vi på en genomgång av din gård.

  Vilka dagar kan du tänka dig att bli kontaktad?*

  Vilka tider blir bäst?*

  Vår gårdsexpert vill veta vem du är

  Skriv in dina uppgifter så sköter vi resten!

   Nyfiken på Dunstan Icelandic?

    Vi hjälper dig att försäkra din hästtrailer!

     Bli uppringd

     Få ett prisförslag

     Fyll i dina uppgifter nedan för att bli kontaktad av våra försäkringsspecialister.

       Vi hjälper dig att välja rätt försäkring